Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku

Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku (Česká republika)

Je pravdou, že malá obec Jimlín asi mnohým turistům nic neřekne. Když se ale řekne Nový Hrad poblíž Loun, mnozí už zbystří. Ze zámecké věže je nádherný pohled do širokého okolí, dohlédnete až na Krušné Hory nebo zříceninu Hazmburku. Nový Hrad má mimořádně pestrou historii, která se datuje již do třináctého století. Rytíř Záviš z Jimlína, hrdina od Kresčaku, Kolowratové, kteří se podíleli na renesanční přestavbě, ale naposledy také Schwarzenberkové. Těm se podařilo rekonstruovat panství postižené třicetiletou válkou, díky které skoro zchátralo a hodně se zadlužilo.

Pro návštěvy je zde otevřeno od dubna do října, s výjimkou pondělků. Dva stálé prohlídkové okruhy, kde si prohlédnete nejen barokní zdobnost interiérů, ale také sklepy a přízemí paláce. Mimo jiné lze nahlédnout do lázní, prádelny, bylinkové zahrady nebo i tzv. „černé kuchyně“. Velmi zajímavé jsou i podzemní konírny, které jsou pozůstatkem někdejšího hradního příkopu. Zmínit ale musíme i malované záklopové stropy, jejichž celková plocha je obdivuhodná. Je jich zde celkem deset a jen ten největší zaujímá plochu 250 čtverečních metrů! Nejen kvůli tomu se zde bude líbit i dětem, prohlídka také trvá celkově zhruba hodinu.

Barokní severní křídlo, kaple svatého Josefa, několik přestaveb jen během šestnáctého věku. Vše zde nechalo svůj nezaměnitelný půvab, nakonec snad i proto se zde konají často svatební obřady – ať už civilní nebo církevní. Koná se zde také pestrá paleta jiných akcí, zámecké kulturní léto je už letitá kapitola, výstavy nebo tradiční akce si užije snad každý. V současné době je zámek ve správě Ústeckého kraje, státu připadl po vyvlastnění původních majitelů – Schwarzenberků – v roce 1947. V okolí se nabízí návštěva Loun nebo magického Panenského Týnce.

5.7.2018