Pantheon v Římě

Pantheon v Římě (Itálie)

Nedaleko římského náměstí Piazza Navona se tyčí jedna z nejslavnějších starověkých staveb, dochovaná v takřka nezměněné podobě až do dnešních dnů. Kruhový půdorys a otvor ve stropě, hrobky slavných Římanů podobně jako v proslulém Andělském hradu … tušíte již, o čem je řeč? No jistě, jde o Pantheon – kdysi chrám zasvěcený všem bohů, dnes křesťanský kostel.

V roce 609 byl Pantheon zasvěcen Panně Marii a mučedníkům a od té doby jej pro své potřeby využívají křesťané. Nicméně až do té doby fungoval tento chrám s typickým vchodem (tzv. portikus) zdobeným 16 korintskými sloupy původem z Egypta (jsou 12 metrů vysoké) a zastřešený trojúhelníkovým tympanonem. Na vlysu se nachází mimořádně dochovaný nápis zdůrazňující zásluhy toho, který nechal celou stavbu vztyčit: pocta Marcu Agrippovi, římskému císaři. V roce 27 před naším letopočtem se tento panovník rozhodl uctít úplně všechny bohy, a to stavbou unikátního chrámu v Římě. Ten nejprve nesl podobu baziliky s obdélníkovým půdorysem, když však kolem roku 80 po Kristu vyhořel, při přestavbě bylo rozhodnuto o změně jeho architektonického plánu a z obdélníku se stal kruh. V této podobě můžeme do chrámu zavítat dodnes.

Kdo byl autorem té originální přestavby, o tom historikové stále vedou spory. Jisté však je, že po zhroucení římské říše o Pantheon dlouhou dobu nikdo zájem nejevil a unikátní chrám tak začal chátrat. Teprve na počátku 7. století přešel do rukou katolické církve a v křesťanských rukou začal znovu vzkvétat. Do jeho podzemních prostor byly převezeny ostatky údajných křesťanských mučedníků. A až do 15. století si Pantheon držel první místo na celém světě, co se týče velikosti kupole. Se svou osmibokou kupolí jej překonal až chrám Santa Maria del Fiore ve Florencii.

20.9.2016

Booking.com