Pantheon v Římě

Pantheon v Římě (Itálie)

Nedaleko římského náměstí Piazza Navona se tyčí jedna z nejslavnějších starověkých staveb, dochovaná v takřka nezměněné podobě až do dnešních dnů. Kruhový půdorys a otvor ve stropě, hrobky slavných Římanů podobně jako v proslulém Andělském hradu … tušíte již, o čem je řeč? No jistě, jde o Pantheon – kdysi chrám zasvěcený všem bohů, dnes křesťanský kostel.

V roce 609 byl Pantheon zasvěcen Panně Marii a mučedníkům a od té doby jej pro své potřeby využívají křesťané. Nicméně až do té doby fungoval tento chrám s typickým vchodem (tzv. portikus) zdobeným 16 korintskými sloupy původem z Egypta (jsou 12 metrů vysoké) a zastřešený trojúhelníkovým tympanonem. Na vlysu se nachází mimořádně dochovaný nápis zdůrazňující zásluhy toho, který nechal celou stavbu vztyčit: pocta Marcu Agrippovi, římskému císaři. V roce 27 před naším letopočtem se tento panovník rozhodl uctít úplně všechny bohy, a to stavbou unikátního chrámu v Římě. Ten nejprve nesl podobu baziliky s obdélníkovým půdorysem, když však kolem roku 80 po Kristu vyhořel, při přestavbě bylo rozhodnuto o změně jeho architektonického plánu a z obdélníku se stal kruh. V této podobě můžeme do chrámu zavítat dodnes.

Kdo byl autorem té originální přestavby, o tom historikové stále vedou spory. Jisté však je, že po zhroucení římské říše o Pantheon dlouhou dobu nikdo zájem nejevil a unikátní chrám tak začal chátrat. Teprve na počátku 7. století přešel do rukou katolické církve a v křesťanských rukou začal znovu vzkvétat. Do jeho podzemních prostor byly převezeny ostatky údajných křesťanských mučedníků. A až do 15. století si Pantheon držel první místo na celém světě, co se týče velikosti kupole. Se svou osmibokou kupolí jej překonal až chrám Santa Maria del Fiore ve Florencii.

20.9.2016

Komentáře
Booking.com