Římský amfiteátr v Pule

Slavný římský amfiteátr se nachází na jihu poloostrova Istrie v Pule, v blízkosti pobřeží Jaderského moře. Amfiteátr je známý pod názvem “Pula Arena” a je největším a nejzachovalejším římským amfiteátrem mimo Itálii. Amfiteátr je také symbolem města Puly a býval zobrazován na 10kunové bankovce.

Jeho historie

Amfiteátr byl postaven v prvním století našeho letopočtu za vlády císařů Augusta, Klaudia a Vespasiána. Stavba byla dokončena kolem roku 81 n.l. a měla kapacitu 20 000 diváků. Amfiteátr sloužil k pořádání gladiátorských her, zvířecích soubojů a dalších „zábavných“ představení pro obyvatele Puly a okolí. Amfiteátr byl v provozu až do 5. století n.l., kdy byly tyto hry zakázány císařem Honoriem.

V pozdějších obdobích sloužil amfiteátr různým účelům, například jako pevnost, skladiště, kostel, tržiště nebo kamenolom. V 16. století se dokonce uvažovalo o jeho rozebrání a přesunu do Benátek. Naštěstí se tak nestalo a amfiteátr byl postupně restaurován a zachován pro budoucí generace.

Architektura a technické parametry stavby

Amfiteátr v Pule je ohromující stavba z bílého vápence, která má eliptický tvar. Její délka je 132 metru a její šířka je 105 metrů. Její výška nad mořem je 32 metru. Amfiteátr se skládá ze tří hlavních částí: pláště, arény a podzemních prostor.

Plášť je vnější zeď amfiteátru, která obepíná arénu. Má dvě patra s arkádami o 72 obloucích a jedno patro s 64 okny. Na vrchu pláště je koruna z kamenných bloků, která držela zařízení pro zastřešení amfiteátru plátěnou střechou (velarium), které chránilo diváky před deštěm a sluncem. Do pláště jsou také zapuštěny čtyři hranolovité věže, které sloužily jako pomocné schodiště, zpevňovaly konstrukci a napájely vodotrysky.

 TIP   O chorvatské Pule se více dozvíte v článku "Pula nabídne turistům velkolepý pohled do historie".

Aréna je vnitřní prostor amfiteátru s rozměry 68 x 42 metru a byla obklopena sedadly pro diváky. Sedadla byla rozdělena do čtyř sektorů podle společenského postavení diváků. V aréně byl také systém kanálů a zdvižných plošin, který umožňoval přivést do arény zvířata nebo rekvizity.

Podzemí je část amfiteátru pod arénou, kde se nacházely chodby, místnosti a sklady pro gladiátory, zvířata, zbraně a další potřeby pro představení. Podzemí bylo původně zakryto dřevěnou podlahou arény, ale bylo odhaleno během rekonstrukce v 19. století. Dnes je podzemí otevřené pro návštěvníky a slouží jako expozice archeologického muzea s nálezy z římské doby.

K čemu slouží dneska

Dneska je amfiteátr v Pule jednou z nejatraktivnějších turistických destinací v Chorvatsku. Amfiteátr je otevřen pro veřejnost každý den kromě 1. ledna a nabízí možnost prohlédnout si jeho impozantní architekturu, podzemní chodby, kde se nachází expozice archeologického muzea, nebo si posedět na kamenných tribunách a představit si atmosféru starověkých her.

Amfiteátr je také místem konání různých kulturních akcí, jako jsou koncerty, opery, balety, filmové festivaly nebo divadelní představení. Mezi nejslavnější hosty, kteří zde vystoupili, patří například Luciano Pavarotti, Elton John, Sting, Andrea Bocelli nebo David Gilmour.

Další zajímavé památky v Pule nebo blízkém okolí

Pula je město bohaté na historii a kulturu a nabízí mnoho dalších zajímavých památek k návštěvě. Mezi nimi jsou například:

Augustův chrám - jediný dochovaný chrám z římské doby v Pule, postavený na konci 1. století n.l. na počest císaře Augusta

Triumfální oblouk Sergiů - monumentální brána z 1. století př.n.l., která sloužila jako vstup do starověkého města

Kaštel - pevnost z 17. století postavená na místě bývalého římského divadla, dnes sídlo historického muzea Istrie

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie - největší kostel v Pule z 6. století s románsko-gotickou fasádou a barokním interiérem

Muzeum olivového oleje - se nachází nedaleko amfiteátru a představí vám Istrii jako region, kde se vyrábí nejlepší olivový olej v Chorvatsku

Brijuni - souostroví 14 ostrovů nedaleko od Puly, které je národním parkem a bývalou rezidencí jugoslávského prezidenta Tita.

Kamenjak – milovníci přírody jistě ocení nejjižnější výspu Istrie poloostrov Kamenjak, který nabízí krásné přírodní scenérie s výhledem na moře.

31.5.2023